Blij en dankbaar zijn wij dat de gemeente Sittard-Geleen heeft besloten de samenwerking met onze sociale coöperatie Vidi voort te zetten!

Vandaag ondertekenden wethouder Judith Bühler en onze bestuursleden Elise Lansu en Pascal Vandermeulen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dit keer niet voor 2 jaar, zoals bij de start van Vidi, maar voor 3 jaar!

Dit laat voor ons het vertrouwen zien dat de gemeente heeft in het belang van wat Vidi betekent voor mensen met een bijstandsuitkering.  

Judith legde uit waarom de gemeente dit een waardevol project vindt: Vidi biedt méér dan alleen een begeleidingstraject naar ondernemen. Onze doelgroep vindt hier een warme, veilige, ondersteunende plek om samen met een groep anderen hun talenten te ontwikkelen. Om daarmee weer te kunnen participeren in de maatschappij.

Het bestuur, projectleider Marie-José Meijs en de aanwezige deelnemers dankten Judith voor de mogelijkheid om Vidi de komende jaren verder uit te bouwen en nieuwe deelnemers deze mooie kans te bieden.

Sinds de start in juni 2022 hebben meer dan 25 mensen zich aangemeld bij Vidi voor een gesprek over het starten van een eigen bedrijf. Van hen zijn er 20 begonnen met het traject.

Het opbouwen van je eigen bedrijf met als doel je uitkering achter je te laten, is makkelijker gezegd dan gedaan. Er komt veel bij kijken:

  • Wat gaat je klantgroep zijn en waar ga je die vinden?
  • Welk product of welke dienst gaat het ‘gat in de markt’ zijn?
  • Hoe ga je reclame maken?
  • Wat voor prijs ga je vragen? Hoe stel je een goede begroting op?
  • Wat is er nodig voor een goede boekhouding?

Een aantal deelnemers kwam er door er intensief mee bezig te zijn achter dat fulltime ondernemerschap te hoog gegrepen was. En dan is het niet “jammer, helaas”: we hebben bij iedereen in nauwe samenwerking met Vidar gekeken wat er voor andere mogelijkheden er zijn om hun kwaliteiten in te zetten in de samenleving.

Vidi ondersteunt namelijk niet alleen in het versterken van eigenschappen om ondernemer te worden. Het is óók een traject voor persoonlijke ontwikkeling. Want als je basis goed is, wordt ondernemerschap een stuk makkelijker. En niet andersom! Alle tot nu toe uitgestroomde deelnemers hebben een volgende stap kunnen zetten op weg naar een nieuwe toekomst. Bijvoorbeeld naar een baan, vrijwilligerswerk, parttime ondernemen of richting het Zelfstandigenloket.

De huidige 7 deelnemers zijn goed op weg om ondernemer te worden. Ze helpen en steunen elkaar om hun diensten en producten te verkopen. De eerste opdrachten zijn uitgevoerd, de eerste facturen zijn betaald, nieuwe ideeën worden geboren en uitgewerkt. Hartelijk dank aan de gemeente, Vidar en met name wethouder Judith Bühler, dat Vidi deze prachtige kans ook de komende 3 jaar mag bieden aan zoveel mogelijk mensen die willen werken aan een andere toekomst dan ze nu hebben!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *